Koninklijk Theater Rostune in een notendop


Het ontstaan.

In het jaar 1900 vinden we de eerste vermeldingen van amateurtoneel in Sijsele. een groep met de welluidende naam "Sint-Aloyisius Jongelingenkring" debuteerde er op 23 december op de planken.

Blijkbaar was het in die tijd de gewoonte dat theaterproducties al rond 16u30 aanvingen en tot laat in de avond doorgingen. Doorgaans speelde men verschillende toneelstukken na elkaar, die tussenin dan nog werden opgevuld met fanfaremuziek en voordrachten. Een opmerkelijke prestaite, zeker als je weet dat de acteurs in alle toneelstukken steeds dezelfde waren. Bewonderenswaardig ook dat het publiek dergelijke marathons trouw wist uit te zitten.

De Sint-Aloyisius Jongelingenkring kende zijn hoogtes en laagtes en bleef bestaan tot in 1920. Uit de kring splitste zich een fanfare af.

20 jaar later, we zijn dan 1921, werd er al opnieuw een toneelkring opgericht in Sijsele. Deze kreeg de naam "Voor Taal en Volk". Het is dit gezelschap dat - weliswaar met een paar naamsveranderingen - nog steeds actief is tot op vandaag. Tot de grote bezielers destijds behoorde ongetwijfeld Victor Van Den Bon.

Enkele markante data uit de rijke geschiedenis:

-1936: Naamsverandering naar "Voor God, Taal en Volk".
-1947: Eerste deelname aan een toneeltornooi, bezegeld met een opname in 2de categorie.
-1951-1955: Periode van inactiviteit
-1956: Succesvolle herstart met heropname in 2de categorie
-1962: Overgang naar 1ste categorie
-1964: Promotie naar erecategorie
-1965: Erkenning als "Koninklijke Vereniging"
-1967: Uitvoering van een openlucht licht- en klanksmel op het domein Ryckevelde
-1969: Plechtige ingebruikname van cultureel centrum Rostune
-1970: Naamsverandering naar "Theater Rostune" & Gouden jubileum.

Het gezelschap bleef nog enkele jaren verder gaan op zijn élan om in 1989 stil te vallen. De vereniging werd echter nooit ontbonden.

In maart 1995 werd Theater Rostune opnieuw opgestart onder impuls van Joachim Coens, toenmalig schepen voor cultuur van stad Damme, en Paul De Graeve, de toenmalig voorzitter van de stedelijke culturele raad.

Enkele wapenfeiten:

-1995: Opvoering van het eerste stuk na de heropstart: "Harten twee, harten drie".
-1999: Opvoeringen van "Tijl Uilenspiegel" ter gelegendheid van het jaar van Uilenspiegel. Bravourestukje: voor elke toeschouwer en in elke opvoering een gratis Breughel-buffet. We behaalden 3 nominaties voor "De Gouden Meeuw"
-2000: Geslaagd voor de provinciale auditieproven en opname in de provinciale klassering met het stuk "Fools"
-2002: Promotie naar 4de categorie (te vergelijken met 3de categorie vroeger) met het stuk "de strop"
-2002: Oprichting van een jeugdwerking
-2004: Oprichting van een vzw, waardoor de officiële naam nu "Theater Rostune vzw" is

Waar staan we voor?

We staan voor de organisatie van 3 toneelproducties per jaar, 2 producties voor volwassenen en voor de jeugd.

We staan voor ontspannend toneel, niet meteen de platte billenkletsers, maar toegankelijke producties met een fijne en aangename humor, voor elk wat wils.

We kiezen er voor om regelmatig een andere regisseur aan te stellen, kwestie van bijtijds nieuwe inzichten binnen te brengen. Dit beschouwen we als constante verrijking.

Naar onze spelers toe houden we eraan om ook aan onervaren mensen kansen te geven, en proberen we stelselmatig opleidingen te verzorgen.

We staan voor een totaalconcept met verzorgd drukwerk, functionele decors, professionele grime en computergestuurd licht en geluid.

We geven ook veel aandacht aan de omkadering van de stukken: een verzorgde bar, persoonlijke begroeting en opvolging, een aangename sfeer, klein en fijn.

Naast een artistieke vereniging zijn we ook een vriendenkring met regelmaig een aantal activiteiten.

Met als credo "de jeugd is de toekomst" investeren we in een eigen jeugdwerking met aparte accenten en opleidingen.